Αυστηρά μέτρα για το κάπνισμα Nov 18, 2019

Αυστηρά μέτρα για το κάπνισμα

Με το Νόμο 4633/2019 καταργείται η εξαίρεση των κέντρων διασκέδασης, καζίνο, καταστημάτων τυχερών παιγνίων από την απαγόρευση του καπνίσματος, προστίθεται η Ελληνική Αστυνομία στις επιφορτισμένες για την τήρηση του Νόμου Αρχές, εισάγεται η απαγόρευση σε χώρους ψυχαγωγίας ανηλίκων, αθλοπαιδιών κ.λπ. και αναβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4419/2016 (Α΄174) από 10.9.2019 για τις 30.3.2020 (απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης). Ειδικότερα:

Απαγόρευση καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα 1 μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού. Με τη διάταξη του άρθρου 45 του Νόμου 3986/2011 προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008, με την οποία παρασχέθηκε εξαίρεση στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με εμβαδόν άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, η δυνατότητα να διαμορφώνουν στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους τους, χώρους καπνιζόντων μέχρι το 1/2 του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, με την υπ’ αριθ. 551/2019 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 45 του Νόμου 3986/2011 είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του Νόμου 3420/2005 Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο του καπνού, η οποία μετά την κύρωσή της απέκτησε αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας.

Σε συμμόρφωση των ανωτέρω, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3730/2008 σχετικά με τη θέσπιση εξαίρεσης από τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Η Ελληνική Αστυνομία στις επιφορτισμένες για την τήρηση του Νόμου Αρχές. Με τη νέα ρύθμιση προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κατά του καπνίσματος και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ρητά και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνδράμει πλέον και αυτοτελώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών οργάνων ελέγχου στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους. Σκοπός της διάταξης είναι η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσης σε αυτό, καθώς και για την αποφυγή λήψης παραδειγματισμού ή προώθησης προτύπων ατόμων που καπνίζουν.

Καπνικά μασώμενα προϊόντα. Με τη διάταξη κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του χρόνου έναρξης ισχύος του μέρους εκείνου της διάταξης της παραγράφου 22 του άρθρου 96 του Νόμου 4600/2019, που αναφέρεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού.

Read 1255 times Last modified on %PM, %18 %950 %2019 %21:%Nov

Social Media

Keep in Touch

Χαρτης

kalaitzis-lawfirm.gr © All Rights Reserved. Σχεδιάστηκε από MAGMA, κατασκευάστηκε και φιλοξενείτε από Multihosting