Υποχρέωση για διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών Jul 12, 2021

Υποχρέωση για διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών

Με την υπ' αριθμό 540/2021 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε παράνομη παράλειψη του εργοδότη σε περίπτωση μη τήρησης,

κατόπιν διενέργειας διαβουλεύσεων, των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 398/1994 (κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/270/ΕΟΚ) ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, και ειδικότερα παράνομη παράλειψη λήψης προστατευτικών μέτρων, με πρόβλεψη είτε εναλλακτικών τρόπων εργασίας είτε διαλειμμάτων, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, εφόσον αποδειχθεί συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής υγείας του, αλλά και, ανεξαρτήτως αυτού, υποχρέωση προς αποζημίωση για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους.

Read 227 times Last modified on %PM, %12 %699 %2021 %15:%Jul
More in this category: « BURGER ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Social Media

Keep in Touch

Χαρτης

kalaitzis-lawfirm.gr © All Rights Reserved. Σχεδιάστηκε από MAGMA, κατασκευάστηκε και φιλοξενείτε από Multihosting